KRK 2018Program Konferencji

Rejestracja
09:30
Debata Rynek Kapitałowy dla gospodarki
10:30
 • Pozycja konkurencyjna polskiego rynku
 • Konsekwencje dla polskiego rynku wynikające z awansu polskiego rynku z „advanced emerging” do „developed” w ramach klasyfikacji FTSE Russell
 • Bezpieczeństwo uczestników rynku
 • Ochrona inwestorów
 • Nadzór nad rynkiem
 • Konsekwencje wynikające z brexitu dla polskiego rynku
Prezentacja Zastosowanie technologii blockchain na rynku kapitałowym - eVoting
Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu KDPW
11:45
Debata Nowe technologie – czy staną się kluczowym czynnikiem rozwoju rynków finansowych
12:00
 • Obszary zastosowań nowych technologii, w tym blockchain
 • Potencjalne kierunki rozwoju
 • Oczekiwania – czy technologia blockchain może ułatwić dostęp do rynku kapitałowego i zwiększyć zainteresowanie inwestorów?
 • Jakie szanse i zagrożenia dla sektora finansowego niesie technologia blockchain?
Debata Zmiany regulacyjne na rynku finansowym
13:50
 • Wpływ międzynarodowego otoczenia regulacyjnego na polski rynek finansowy
 • Projektowane zmiany w zakresie dematerializacji papierów wartościowych
 • Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)
Prezentacja Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów OBI 2018
dr Michał Masłowski, Wiceprezes, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
14:50
Podsumowanie i rozstrzygnięcie Konkursu na referat naukowy
15:30
Zakończenie

RejestracjaZarejestruj się jako

Konkurs na referat naukowy

Grupa KDPW i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
zapraszają do udziału w Konkursie na Referat Naukowy towarzyszący
VII Kongresowi Rynku Kapitałowego.

Do udziału w Konkursie zapraszamy doktorantów i pracowników
naukowych wyższych uczelni i instytucji naukowych zajmujących
się dziedziną objętą zakresem tematycznym Kongresu.Zakres tematyczny referatów konkursowych:
 • Aktualne problemy i kierunki rozwoju rynku kapitałowego, perspektywy
  implementacji nowych rozwiązań, produktów i usług dla inwestorów i emitentów
 • Nowe rozwiązania technologiczne wspierające rozwój infrastruktury rynku
  kapitałowego w zakresie obrotu, rozliczeń i komunikacji z emitentami i inwestorami
 • Modelowanie i prognozowanie zjawisk na rynku kapitałowym
 • Strategie inwestowania i zarządzania ryzykiem na rynku kapitałowym

Członkowie kapituły

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Przewodniczący Kapituły

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2012-2016. Profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów i bankowości, funkcjonowania systemów bankowych, makroekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych.

dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW

Minister Finansów, wcześniej podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, od grudnia 2015 do czerwca 2017 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie finanse od 2011 r.

dr Marek Dietl

Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Społeczny doradca ekonomiczny Prezydenta RP, ekspert i członek zarządu Instytutu Sobieskiego oraz ekspert Business Centre Club. Adiunkt w katedrze Ekonomii Biznesu Szkoły Głównej Handlowej.

prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 2012-2016. Katedra Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie bankowości, metod ilościowych i komputerowych w instytucjach finansowych, zarządzania bankiem, zarządzania ryzykiem.

dr Paweł Górecki

Wiceprezes Zarządu KDPW. Adiunkt w Katedrze Nauk o Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2016 r. powołany w skład Rady Nadzorczej KDPW, od czerwca 2017 r. do sierpnia 2018 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu.

prof. dr hab. Marian Górski

Kierownik Katedry Systemów Finansowych Gospodarki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów i bankowości, makroekonomii i polityki pieniężnej.

dr hab. Beata Kozłowska-Chyła

Radca prawny. Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Od 2010 r. jest arbitrem Rekomendowanym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

dr Iwona Sroka

Inicjatorka Kongresu Rynku Kapitałowego. Członek Zarządu Murapol S.A. Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w latach 2009-2017 i KDPW_CCP w latach 2011-2017. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania UW.

prof. dr hab. Jan Turyna

Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dziekan Wydziału Zarządzania w latach 2012-2016. Profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie organizacji przetwarzania danych, rachunkowości i rachunkowości zarządczej.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego - Wejście C, Aula C
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

Patroni medialni:

https://www.parkiet.com/ https://polskieradio24.pl/

Patron honorowy:

https://www.mf.gov.pl/

Rejestracja - Wykładowca akademicki

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przez Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, z siedzibą przy ul. Książęcej 4 w Warszawie oraz dla celów związanych z organizacją "Kongresu Rynku Kapitałowego" oraz w celu informowania o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych w przyszłości przez UW i KDPW. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji udziału w w spotkaniu.

Rejestracja - Student

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przez Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, z siedzibą przy ul. Książęcej 4 w Warszawie oraz dla celów związanych z organizacją "Kongresu Rynku Kapitałowego" oraz w celu informowania o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych w przyszłości przez UW i KDPW. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji udziału w w spotkaniu.

Rejestracja - Przedstawiciel rynku finansowego

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przez Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, z siedzibą przy ul. Książęcej 4 w Warszawie oraz dla celów związanych z organizacją "Kongresu Rynku Kapitałowego" oraz w celu informowania o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych w przyszłości przez UW i KDPW. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji udziału w w spotkaniu.

Rejestracja - Inwestor

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przez Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, z siedzibą przy ul. Książęcej 4 w Warszawie oraz dla celów związanych z organizacją "Kongresu Rynku Kapitałowego" oraz w celu informowania o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych w przyszłości przez UW i KDPW. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji udziału w w spotkaniu.

Rejestracja - Media

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przez Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, z siedzibą przy ul. Książęcej 4 w Warszawie oraz dla celów związanych z organizacją "Kongresu Rynku Kapitałowego" oraz w celu informowania o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych w przyszłości przez UW i KDPW. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji udziału w w spotkaniu.

Kongres Rynku Kapitałowego

W dniu 6 grudnia 2018 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i izbą rozliczeniową KDPW_CCP organizują 7 edycję „KONGRESU RYNKU KAPITAŁOWEGO”. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym.

Rejestracja

Informacje o kongresie:

Dariusz Marszałek
Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu KDPW SA
tel. 022 537 91 29
kom. 605 96 96 26
e-mail: dariusz.marszalek@kdpw.pl

 

Monika Przyborska
Zespół ds. Promocji i Marketingu KDPW SA
tel. 022 537 91 44
kom. 606 97 63 92
e-mail: monika.przyborska@kdpw.pl

Informacje o konkursie:

Alicja Fijałkowska
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
tel. 022 553 41 98
e-mail: konkurs_KRK@wz.uw.edu.pl
2018 KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych | Wszystkie prawa zastrzeżone | All Rights Reserved Trendmark