VII edycja Kongresu Rynku Kapitałowego za nami

 Podsumowanie Kongresu

KRK 2018Program Konferencji

Rejestracja i kawa powitalna
09:30
Wystąpienia otwierające
dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW, Minister Finansów; prof. dr hab. Alojzy Nowak, Dziekan Wydziału Zarządzania UW; Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu KDPW
10:00
Prezentacja Rynek kapitałowy dla gospodarki
dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW, Minister Finansów
10:30
dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW, Minister Finansów
Debata Rynek Kapitałowy dla gospodarki
Moderator: Andrzej Stec, Redaktor naczelny PARKIET
10:45
 • Pozycja konkurencyjna polskiego rynku
 • Konsekwencje dla polskiego rynku wynikające ze zmiany statusu rynku z „advanced emerging” na „developed” w ramach klasyfikacji FTSE Russell
 • Bezpieczeństwo uczestników rynku
 • Ochrona inwestorów
 • Nadzór nad rynkiem
 • Konsekwencje brexitu dla polskiego rynku
 • Wpływ PPK na rynek kapitałowy

Prelegenci:

 1. Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
 2. dr Marek Dietl, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych
 3. Waldemar Markiewicz, Prezes Zarządu, Izba Domów Maklerskich
 4. Marcin Pachucki, Zastępca Przewodniczącego, Komisja Nadzoru Finansowego
 5. Leszek Skiba*, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Finansów
 6. Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

 

Moderator: Andrzej Stec, Redaktor naczelny PARKIET
Przerwa kawowa
11:45
Prezentacja Zastosowanie technologii blockchain na rynku kapitałowym
Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu KDPW
12:00
Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu KDPW
Debata Nowe technologie – czy staną się kluczowym czynnikiem rozwoju rynków finansowych?
Moderator: Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu KDPW
12:15
 • Obszary zastosowań nowych technologii, w tym blockchain
 • Potencjalne kierunki rozwoju
 • Oczekiwania, szanse, zagrożenia

Prelegenci:

 1. Robert Jagiełło, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych NBP
 2. Izabela Olszewska, Członek Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych
 3. Bartosz Świdziński, Head of Business Development, Erste Securities Polska
 4. Robert Trętowski, Wiceprezes Zarządu, Krajowa Izba Rozliczeniowa
 5. Adam Marciniak, Wiceprezes Zarządu Banku nadzorujący Obszar Informatyki, PKO BP
 6. Przemysław Koch, Pełnomocnik Ministra Finansów ds. Informatyzacji
Moderator: Sławomir Panasiuk, Wiceprezes Zarządu KDPW
Lunch
13:15
Prezentacja Zmiany regulacyjne wprowadzone w latach 2009-2018, które miały najistotniejszy wpływ na zasady funkcjonowania systemu depozytowo-rozliczeniowego w Polsce
Michał Stępniewski, Wiceprezes Zarządu KDPW
13:35
Michał Stępniewski, Wiceprezes Zarządu KDPW
Debata Zmiany regulacyjne na rynku finansowym
Moderator: Piotr Witwicki, Polsat News
13:50
 • Wpływ międzynarodowego otoczenia regulacyjnego na polski rynek finansowy
 • Projektowane zmiany w zakresie dematerializacji akcji i obligacji
 • Ustawa o PPK

Prelegenci:

 1. Jarosław Dominiak, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
 2. Jacek Jastrzębski, Przewodniczący, Komisja Nadzoru Finansowego
 3. Katarzyna Przewalska, Dyrektor Departamentu Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów
 4. dr hab. Michał Romanowski, Kancelaria Romanowscy i Wspólnicy
 5. Michał Stępniewski, Wiceprezes Zarządu, KDPW
Moderator: Piotr Witwicki, Polsat News
Prezentacja Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów OBI 2018
dr Michał Masłowski, Wiceprezes, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
14:50
dr Michał Masłowski, Wiceprezes, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych
Przerwa kawowa
15:20
Podsumowanie i rozstrzygnięcie Konkursu na referat naukowyPrezentacje najlepszych prac w Konkursie na referat naukowy
15:30
Koktajl
17:00
Zakończenie

Rejestracja

Uprzejmie informujemy, że rejestracja na VII Kongres Runku Kapitałowego została zakończona.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Panią Moniką Przyborską,  kom. 606 97 63 92
e-mail: monika.przyborska@kdpw.pl

 

Konkurs na referat naukowy rozstrzygnięty !

Nagrody i wyróżnienia wręczyli prof. Alojzy Nowak oraz dr Paweł Górecki – Wiceprezes KDPW, członek Kapituły.

Tegoroczni laureaci:

I miejsce (ex aequo) w konkursie na referat naukowy i nagrodę w wysokości 5.000 zł otrzymali:

 • prof. Andreas Karathanasopoulos z University of Dubai, mgr Mateusz Mikutowski, dr Przemysław Grobelny, dr hab. Adam Zaremba z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za referat pt.: „Wykorzystanie szerokości rynku do prognozowania stóp zwrotu z krajowych i branżowych indeksów akcji” oraz
 • Dr hab. prof. US Katarzyna Byrka – Kita, mgr Mateusz Czerwiński i Renata Gola z Uniwersytetu Szczecińskiego za referat „Czy prezes ma znaczenie? Instynkt zwierzęcy inwestorów w obliczu śmierci”.

II miejsce i nagroda w wysokości 4.000 zł otrzymali: mgr Joanna Rachuba i mgr Mateusz Czerwiński z Uniwersytetu Szczecińskiego za referat „Koncentracja akcjonariatu a dochodowość banków Europy Centralnej”.

Kapituła konkursu na referat naukowy przyznała także dwa wyróżnienia. Pierwsze otrzymali: dr hab. prof. nadzw. Paweł Śliwiński i mgr Maciej Łobza z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za pracę pt.: „Czy inwestowanie odpowiedzialne społecznie może być racjonalne finansowo”. Drugie wyróżnienie przypadło dr. hab. prof. nadzw. Pawłowi Śliwińskiemu i dr. Piotrowi Zygmanowskiemu z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za referat „Wskaźniki pomiaru stopnia rozwoju spółek kwalifikowanych do segmentu NewConnect Focus”.

Streszczenia najlepszych prac zostaną opublikowane w specjalnej wkładce do dziennika „Parkiet”.Członkowie kapituły

prof. dr hab. Alojzy Z. Nowak – Przewodniczący Kapituły

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego w latach 2012-2016. Profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów i bankowości, funkcjonowania systemów bankowych, makroekonomii i międzynarodowych stosunków gospodarczych.

dr hab. Teresa Czerwińska, prof. UW

Minister Finansów, wcześniej podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, od grudnia 2015 do czerwca 2017 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego w dyscyplinie finanse od 2011 r.

dr Marek Dietl

Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych. Społeczny doradca ekonomiczny Prezydenta RP, ekspert i członek zarządu Instytutu Sobieskiego oraz ekspert Business Centre Club. Adiunkt w katedrze Ekonomii Biznesu Szkoły Głównej Handlowej.

prof. dr hab. Andrzej Gospodarowicz

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu w latach 2012-2016. Katedra Bankowości Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie bankowości, metod ilościowych i komputerowych w instytucjach finansowych, zarządzania bankiem, zarządzania ryzykiem.

dr Paweł Górecki

Wiceprezes Zarządu KDPW. Adiunkt w Katedrze Nauk o Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 2016 r. powołany w skład Rady Nadzorczej KDPW, od czerwca 2017 r. do sierpnia 2018 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu.

prof. dr hab. Marian Górski

Kierownik Katedry Systemów Finansowych Gospodarki, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie finansów i bankowości, makroekonomii i polityki pieniężnej.

dr hab. Beata Kozłowska-Chyła

Radca prawny. Adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Uniwersytetu Warszawskiego. Przewodnicząca Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. Od 2010 r. jest arbitrem Rekomendowanym Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie.

dr Iwona Sroka

Inicjatorka Kongresu Rynku Kapitałowego. Członek Zarządu Murapol S.A. Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w latach 2009-2017 i KDPW_CCP w latach 2011-2017. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Adiunkt w Katedrze Gospodarki Narodowej Wydziału Zarządzania UW.

prof. dr hab. Jan Turyna

Kierownik Katedry Finansów i Rachunkowości, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dziekan Wydziału Zarządzania w latach 2012-2016. Profesor nauk ekonomicznych, specjalista w zakresie organizacji przetwarzania danych, rachunkowości i rachunkowości zarządczej.

Wydział Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego - Wejście C, Aula C
ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

Rejestracja - Wykładowca akademicki

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przez Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, z siedzibą przy ul. Książęcej 4 w Warszawie oraz dla celów związanych z organizacją "Kongresu Rynku Kapitałowego" oraz w celu informowania o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych w przyszłości przez UW i KDPW. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji udziału w w spotkaniu.

Rejestracja - Student

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przez Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, z siedzibą przy ul. Książęcej 4 w Warszawie oraz dla celów związanych z organizacją "Kongresu Rynku Kapitałowego" oraz w celu informowania o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych w przyszłości przez UW i KDPW. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji udziału w w spotkaniu.

Rejestracja - Przedstawiciel rynku finansowego

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przez Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, z siedzibą przy ul. Książęcej 4 w Warszawie oraz dla celów związanych z organizacją "Kongresu Rynku Kapitałowego" oraz w celu informowania o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych w przyszłości przez UW i KDPW. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji udziału w w spotkaniu.

Rejestracja - Inwestor

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przez Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, z siedzibą przy ul. Książęcej 4 w Warszawie oraz dla celów związanych z organizacją "Kongresu Rynku Kapitałowego" oraz w celu informowania o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych w przyszłości przez UW i KDPW. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji udziału w w spotkaniu.

Rejestracja - Media

Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) przez Uniwersytet Warszawski z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie oraz Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, z siedzibą przy ul. Książęcej 4 w Warszawie oraz dla celów związanych z organizacją "Kongresu Rynku Kapitałowego" oraz w celu informowania o przedsięwzięciach organizowanych lub współorganizowanych w przyszłości przez UW i KDPW. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji udziału w w spotkaniu.

Kongres Rynku Kapitałowego

W dniu 6 grudnia 2018 r. Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego wspólnie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i izbą rozliczeniową KDPW_CCP organizują 7 edycję „KONGRESU RYNKU KAPITAŁOWEGO”. Doroczne spotkanie praktyków finansowych ze środowiskiem naukowym.

Informacje o kongresie:

Dariusz Marszałek
Szef Zespołu ds. Promocji i Marketingu KDPW SA
tel. 022 537 91 29
kom. 605 96 96 26
e-mail: dariusz.marszalek@kdpw.pl

 

Monika Przyborska
Zespół ds. Promocji i Marketingu KDPW SA
tel. 022 537 91 44
kom. 606 97 63 92
e-mail: monika.przyborska@kdpw.pl

Informacje o konkursie:

Alicja Fijałkowska
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Warszawski
kom. 603 834 487
e-mail: konkurs_KRK@wz.uw.edu.pl

2018 KDPW - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych | Wszystkie prawa zastrzeżone | All Rights Reserved Trendmark